Aktuális!

 

Debreceni Csali HE. horgászversenyei 2022. évben

----------------------------------------

 

 

 

Csónak, csónak motor,etető hajó
ÚJ TERMÉK !
Orsók
Harcsázó
Match
Multiplikátor
Univerzális
Harcifékes
Bolognai
Pergető
Feeder
Legyező
Hátsófékes
Elsőfékes
Léki
Nyeletőfékes
Távdobó
Forgók,kellékek, aprócikkek
Bottartók, rood pod
Görgők
Bottartók
Rood Pod kiegészítők
Rood Pod
Ajándék tárgyak
Damilok, zsinórok, előkék
Bojlis előke
Feeder
Monofil pontyozó
Előke
Fonott
Távdobó
Pergető
Match
Táskák, botttartók, zsákok
Ágyak, székek, hálózsákok
Ágyak
Kiegészítők
Székek
Hálózsák
Etetőanyagok
SpecialMix
BetaMix
TímárMix
Haldorádó
Standard
Bázis Mix
Fluo Energy
Junior
Gold Feeder verseny
Fermentix
TopMethod
MarosMix
BETAINOS
Basic
EA Record 2000
Special
Extra
XXL
Sátrak, ernyők
Sátrak
Ernyők, sátras ernyők
Sátor kiegészítők
Horogcsalik
Konzerv horogcsalik, kukoricák
Techno csalik
Száraz horogcsali
Műanyag csalik
Horog paszták
Úszók
Havi akciók
Ólmok, etető kosarak
Etető kosarak
Ólmok
Lámpák
Fejlámpák
Kézilámpák
Camping lámpák
Adalék, aroma, dip
SpecialMix
BigCarp
SBS
CarpZoom
MarosMix
Haldoradó
Aromák
Dipek
CarpAcademy
Van den Eynde
Gyártók
AKCIÓ
Botok
Pergető
Harcsázó
Spod
Feeder
Rakós
Léki
Teleszkópos
Legyező
Surf
Bolognai
Drop Shot
Match
Spicc
Bojlis
Ruházat
Nadrág, póló, mellény
Csizma, bakancs, papucs
Sapkák
Kesztyű, zokni
Napszemüveg
Esőruha, Thermo ruha
Merítő, haltartó hálók, pontymatracok
Merítő nyél
Pontymatrac
Merítő fejek és kellékei
Haltartó hálók
Merítő hálók, mérő hálók
Dobozok, ládák
Magvak, magmixek
CarpZoom
MarosMix
Haldoradó
Horgok
Előkötött
Bojlis
Szakáll nélküli
Kétágú
Bojlis előkötött
Békés halas
Háromágú
Egyágú rablós
Horogélező
Kapásjelzők
Egyéb
Elektromos
Bojlik, pelletek
CarpAcademy
Tímár
SBS
CarpZoom
Dynamite baits
Haldorádó
Pellet
Bojli
Műcsalik
Plasztik csalik
Villantók
Ottó bácsi villantói
Speciális/egyéb műcsalik
Woblerek
Norizi
Yo-Zuri
Frenetic

Kosár

A kosár üres

 

Röviden

                                                                                  -Tájékoztató az állami horgászvizsgáról

- Horgász vizsga tananyag

- Horgász vizsga időpontok 2018

- Fogási naplók leadási határideje 

2018. február 28.    

 

 

PV TV

 

Hogy, mi a horgászat?

 

Szolunáris tábla 2022.

 

Facebook

 

Túrista állami jegy

Egy felületen megtalál mindent,

ami a 90 napos

turista állami horgászjegy

kiváltásához szükséges!

- állami turista horgászjegyhez

szükséges tananyag

- online kitölthető vizsga

- horgászjegy igénylése

- bankkártyás fizetés

 
 
 

Jó tudni

 TÉLI ÜNNEPEK

katt a képre

A halászati jog fogalma

A halászati jog fogalma

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

 Hhtv. 3. §

(1) A halászati jog – mint vagyonértékű jog – a halászattal összefüggő jogosultságok és kötelezettségek összessége, amely – ha e törvény másképp nem rendelkezik

- a víz tulajdonjogának elválaszthatatlan része.

(2) Holtág, bányató és víztározó esetében a halászati jog a Magyar Államot illeti meg, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévő holtágat és bányatavat, amennyiben

a tulajdonos önkormányzat a halászati jogot gyakorolni kívánja.

(3) A halászati jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(4) A halászati jog haszonbérbe adható.

 

 

Vhr. 2. §

(1) Azon a holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a Hhtv. hatálybalépése előtt a földművelésügyi miniszter (a

továbbiakban: miniszter) már átengedte a vízterület-tulajdonos önkormányzatnak, az önkormányzat – a halászati hatósághoz történő igénybejelentés nélkül -

a Hhtv. hatálybalépése napjától kezdődően gyakorolja a halászati jogát, egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog hasznosításáról rendelkező

határozat érvényét veszti.

(2) Azon az önkormányzat tulajdonában lévő holtágon és bányatavon, ahol a Magyar Államot megillető halászati jog hasznosítását a miniszter – a Hhtv.

hatálybalépését megelőzően – határozatban más személynek engedte át, a vízterület-tulajdonos önkormányzat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési

Minisztériumhoz történő igénybejelentése időpontjától gyakorolja a halászati jogot, és azzal egyidejűleg az állam által átengedett halászati jog

hasznosításáról rendelkező határozat érvényét veszti. Az igény bejelentésekor az önkormányzatnak igazolni kell a vízterületre vonatkozó tulajdonjogát, és be

kell mutatnia a halászati hasznosítással kapcsolatos terveit. A bejelentés a tulajdonjog igazolása és a (3) vagy (4) bekezdésben foglalt feltétel teljesítésével

együtt érvényes.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát a korábbi hasznosító részére kívánja haszonbérbe adni, a bejelentéshez egyidejűleg

mellékelnie kell a halászati haszonbérleti szerződést is.

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a halászati jogát maga kívánja hasznosítani, vagy olyan személlyel kíván haszonbérleti szerződést kötni, aki

(amely) nem azonos az állam által korábban kijelölt hasznosítóval, egyidejűleg mellékelnie kell annak igazolását, hogy a korábbi hasznosítóval az elszámolás

- a Hhtv. 14. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal – az önkormányzat által már megtörtént.

(5) A (2)-(4) bekezdés rendelkezéseit a 2001. január 1. napja előtt benyújtott igénybejelentésre kell alkalmazni.

(6) Ha a (2) bekezdés szerinti önkormányzat a tulajdonában lévő holtág vagy bányató halászati jogára igényét 2001. január 1. napjáig nem jelenti be, a

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az államot megillető halászati jog haszonbérbe adására – a Hhtv.-ben foglalt szabályok szerint – pályázatot ír ki.

Amennyiben az önkormányzat a halászati jog állami haszonbérbe adását követően jelenti be a halászati jog gyakorlására vonatkozó igényét, a bejelentése

időpontjától az állam helyébe haszonbérbeadóként az önkormányzat lép, és – a haszonbérbeadó személyében bekövetkezett változásnak megfelelően – a

halászati jog haszonbérletére kötött szerződést módosítani kell.

A halászati jog jogosultja

Hhtv. 4. §

(1) Ha a halászati vízterület egy személy tulajdona, a halászati jogot a tulajdonos önállóan gyakorolja (a továbbiakban: önálló halászati jog), ha több személy -

ideértve a Magyar Államot is – tulajdona, a halászati jogot a tulajdonosok közösen gyakorolják (a továbbiakban: társult halászati jog).

(2) Társult halászati jog esetén a tulajdonosok

a) a tulajdonosi képviselet formájáról, a képviselő személyéről,

b) a halászati jog gyakorlásának módjáról a tulajdonuk mértékéhez igazodó szavazati joggal, egyszerű szótöbbséggel határoznak, és ilyen arányban viselik a

halászati jog gyakorlásával kapcsolatos terheket, valamint részesednek annak hasznaiból.

(3) A tulajdonosok (2) bekezdés szerint megválasztott és a halászati hatóságnál nyilvántartásba vett, hatósági igazolással rendelkező képviselője a halászati

közösség ügyeiben eljárva külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosok nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, képviseli a társult halászati jog

tulajdonosainak közösségét a halászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek előtt, valamint harmadik

személyekkel szemben. A képviselet megszűnése esetén a tulajdonosok kötelesek hatvan napon belül új képviselőt választani. Az állami tulajdoni többség esetén a

tulajdonosok képviselője a halászati hatóság által megnevezett személy.

(4) Ha a halászati vízterület többségi tulajdonosa az állam, akkor az állami tulajdonban lévő vizekhez hasonlóan (a 11., 12. § alapján) pályázati úton történik a

vízterület halászati jogának haszonbérbe adása. A haszonbérleti díj a tulajdoni hányadnak megfelelően illeti meg a tulajdonos társakat.

(5) Társult halászati jogra egyebekben a Polgári Törvénykönyv 142-143., 145-146. §-ainak rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

 

Hhtv. 5. §

(1) A halászati jog jogosultjának a tulajdonost, a halászati jog haszonbérbe adása esetén pedig a haszonbérlőt kell tekinteni.

(2) A halászati jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok e törvényben foglaltak szerinti teljesítéséért, illetőleg gyakorlásáért a jogosult felel.

(3) A jogosultakról a halászati hatóság nyilvántartást vezet.

Vhr. 3. §

(1) Az önálló vagy a társult halászati jog jogosultjáról, illetve a halászati jog haszonbérlőjéről (a továbbiakban együtt: jogosult), továbbá a halászati

vízterületekről a halászati hatóság az 1. számú melléklet szerint nyilvántartást köteles vezetni. Társult halászati jog esetén a hatósági nyilvántartásba a Hhtv.

4. §-ának (2) bekezdése szerint választott tulajdonosi képviselő személyét kell jogosultként a nyilvántartásba venni.

(2) A jogosult az adatokat – első alkalommal – 1998. január 1. napjáig köteles a halászati hatóság részére bejelenteni. A hatósági nyilvántartásban szereplő

adatokban bekövetkezett változásról az érintett – a változástól számított harminc napon belül – köteles a halászati hatóságot értesíteni.

Vhr. 3/A.§

Ha a halászati vízterületnek részben az állam is tulajdonosa, az államot a halászati közösségben az illetékes halászati felügyelő képviseli.

 

A Magyar Állam önálló halászati jogának gyakorlása

Hhtv. 10. §

A Magyar Államot megillető halászati jog gyakorlásával kapcsolatos jognyilatkozatokat, ideértve a 11. §-ban foglaltakat is, az állam nevében a miniszter – az érintett

miniszterekkel egyetértésben – teszi meg.

Hhtv. 11. §

(1) Az államot megillető önálló halászati jog hasznosítása nyilvánosan meghirdetett pályázat alapján, haszonbérbe adás útján történik.

(2) A haszonbérbe adásra vonatkozó pályázatot

a) a fennálló haszonbérleti szerződés lejárata előtt legalább hat hónappal, vagy

b) a halászati jog első alkalommal történő haszonbérbe adása esetén az e törvény hatálybalépését követő harminc napon belül,

c) újonnan keletkezett vizek esetén a halászati vízterületté nyilvánítást követő hatvan napon belül kell kiírni.

(3) A pályázati kiírásnak tartalmazni kell a halászati vízterület megnevezését és nagyságát, a halászati jog haszonbérbe adásának az adott vízterületre, illetve a vízmin

őség megóvására meghatározott feltételeit, valamint a pályázat benyújtásának határidejét és helyét. A pályázati kiírás egyéb tartalmi követelményeket is

meghatározhat.

(4) A pályázati kiírást a helyben szokásos módon a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában, valamint a szaklapokban közzé

kell tenni.

Hhtv. 12. §

A pályázathoz mellékelni kell a 11. § (3) bekezdésében, valamint a 25. § (1) bekezdésében meghatározottak teljesítésére vonatkozó, a haszonbérlet időtartamára

szóló halgazdálkodási tervet (27. §).

Vhr. 6. §

(1) A halászati vízterület Magyar Államot megillető halászati jogának haszonbérbe adására vonatkozó pályázat elbírálásánál a miniszter – az Országos

Halászati Bizottság véleménye alapján – az érintett miniszterekkel egyetértésben határoz.

(2) A Magyar Államot megillető önálló halászati jog haszonbérbe adására vonatkozó pályázatot legalább tízéves időtartamú haszonbérletre kell kiírni.

 

A halvédelmi bírság

Hhtv. 50. § (1) A halászati hatóság halvédelmi bírságot szab ki

a) a jogosulatlanul halászó vagy horgászó,

b) az e törvény által nem megengedett módon vagy tilalmi időben halászó vagy horgászó, illetőleg

c) a 35. § (2) bekezdésében, a 38. §-ban, a 41. §-ban, valamint a 42. § (2) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő személlyel szemben.

(2) Halvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben is, aki halfogásra jogosító okmányok nélkül vagy a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve

halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel tartózkodik halászati vízterületen vagy annak partján.

(3) A halvédelmi bírság mértéke 2000 forinttól 100 000 forintig terjedhet.

Hhtv. 51. § A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni a miniszter

által külön jogszabályban meghatározott számlára.

Vhr. 31. §

(1) A halgazdálkodási bírság és a halvédelmi bírság megállapításának hatósági eljárása során az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény

szabályait a Hhtv. 49-51. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A halgazdálkodási, illetve halvédelmi bírság összegét – a halászati hatóság határozatának jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül – a halászati hatóság

határozatához mellékelt készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek 10032000-01220191-55000000

számú számlára. A kiadott készpénz-átutalási megbízáson a halászati hatóság feltünteti a fizetendő bírság jogcímét és összegét, valamint a határozat számát.