Címlap

Szövetségi tagdíj helyett, egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH)

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 
  • Nyomtatás

 

– 2017.01.01-től jóváhagyta az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését;

– az ESZH 2017. évi általános mértékét 2.000 Ft összegben, kedvezményes mértékét 1.000 Ft összegben határozta meg azzal, hogy a megállapított mértéktől sem negatív, sem pozitív irányba eltérni nem lehet;

– az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre, a Hhvtv 41.§ szerinti, igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyekre határozta meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül  biztosítani kell .

Jóváhagyta, hogy kettős vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen csak egy, az első éves tagi jogviszony-megújítás alkalmával írható elő, így a a  tárgyi tárgyi befizetést a horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben csak egy ESZH befizetésre kötelezett.

A Választmányi határozat továbbiakban  – többek között – rendelkezett arról, hogy 2017. évben az általános mértékű ESZH-ből (2.000 Ft) a tagszövetségek 1.350 Ft, a MOHOSZ 650 Ft, a kedvezményes mértékű ESZH- ből (1.000 Ft) a tagszövetségek 650 Ft, a MOHOSZ 350 Ft arányban részesülnek. Döntés született arról is, hogy a MOHOSZ a teljes költséghányadi bevétele terhére 50 Ft/ ESZH fizető fő mértékben központi támogatási célalapot köteles képezni, melyet belső pályázati alapon, kizárólag tagegyesületi, tagszövetségi rendezvényi és vis maior támogatásra, valamint az utánpótlás- neveléssel összefüggő dologi kiadások támogatására lehet felhasználni.

Szintén minden egyesületet érintő az új előírás, hogy minden év december havában tárgyévi horgász tagfelvételre már ne kerülhessen sor, így az esetleges előrehozott, akciós év végi tagfelvételek személyi hatálya a tárgyévet követő év első napjától kerüljön az egyesületek által meghatározásra.het kevese

Minden egyesületi tagnak természetesen meg kell fizetnie az egyesületi tagdíjat, amely a MOHOSZ új szabályozása szerint 2000.-Ft-nál nem lehet kevesebb!